רובוטי משטוח

רובוטי משטוח – FANUC Palletizing

תיאור

רובוט משטוח, או משטוח אוטומטי, מתייחס לרובוט בעל יכולת פריקה והעמסה של ארגזים, שקים ופריטים שונים מהמסוע או המשטח ואל המשטח.
רובוטי משטוח Palletizing ניתן לראות ברוב התעשיות היצרניות: חומרי ניקוי, שקי מלט ומזון הן רק חלק קטן מהמגוון הגדול של התעשיות המשתמשות בפתרונות משטוח.
ליצרנית הרובוטים FANUC ישנם תשעה דגמים של רובוטי משטוח, בעלי יכולת הרמה של מטענים שונים.
סגנונות שונים של סוף הזרוע מאפשרים גמישות של סוגים שונים של רובוטי משטוח.
גריפר לשקים יאסוף את השק ויתמוך בו בתחתית, בעוד שגריפר יניקה בדרך כלל יתמודד עם פריטים משוחררים ויאחוז אותם מלמעלה.
על ידי אוטומציה בתהליך המשטוח, אפשר להגדיל את העקביות של הטעינה והפריקה התהליכית.
MMTS משלבת פתרונות סוף קו עם רובוטי משטוח, מבצעת מיפוי יסודי של צרכי הלקוח, תכנון ואינטגרציה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, ומבטיחה תהליך בטוח ויעיל לאורך שנים.

רובוטי משטוח מסדרה זו:
M-410iC בעל ארבע או חמש צירים, כושר הרמה 700 ק”ג, טווח הגעה 3,143 מ”מ, וזרוע חלולה.
M-710iC בעל חמש או שש צירים, כושר הרמה 540 ק”ג, טווח הגעה 2,003 מ”מ.
R-1000iA בעל חמש או שש צירים, כושר הרמה 610 ק”ג, טווח הגעה 2,230 מ”מ
R-2000iB- בעל חמש או שש צירים, כושר הרמה 1,150 ק”ג, טווח הגעה 2,655 מ”מ