מכונת אריזה בשרינק מדגם BP

תיאור

  • עטיפת מוצרים באמצעות יריעות עטיפה.
  • מכונת השרינק מיועדת לאריזה שבה לא נדרש סגירה מוחלטת של המוצר הנארז. כלומר 2 צידי המוצר, פתוחים באופן חלקי.
  • קיים במספר רב של גרסאות, אוטומטיות וחצי אוטומטיות.
  • אוטומטיות: מכונת השרינק מאגדת את המוצרים לקבוצה ואורזת. כמות המוצרים במאגדת, נקבע לפי תוכנית האריזה.
  • חצי אוטומטית: איגוד המוצרים נעשה ע"י המפעיל.
  • בדגמים האוטומטיים ישנן מכונות לקצבים גבוהים.
  • מבנה מונובלוק עם תנור שרינק. התנור והמכונה ביחידה אחת.
  • גודל התנור מותאם לתפוקה הנדרשת לקו.
  • במכונת השרינק יש אפשרות להכנסת פד קרטון באופן אוטומטי מתחת למוצרים המאוגדים.