מכונת קשירה ורטיקלית דגם RP-08

תיאור

קיימות 2 גרסאות. קשירה עם משטח או ללא משטח המיועד לאבנים משתלבות וכו'.

קשירה עם משטח.

 • מכונת קשירה עם חרב הנכנסת בין פרופילי המשטח.
 • אפשרות למסגרת סרט סגורה, ללא חרב במכונת הקשירה.
 • אפשרות ללוחץ עליון, להידוק תכולת המשטח.
 • כמות קשירות – ללא הגבלה.
 • בקרת חוזק קשירה.
 • סרטי קשירה PP או PET.

קשירה ללא משטח

 • תכולת המשטח קבועה והמכונה ניידת בין עמדות הקשירה.
 • חרב הנכנסת בין פרופילי המסוע.
 • כמות קשירות – ללא הגבלה.
 • בקרת חוזק קשירה.
 • סרטי קשירה PP או PET.