מכונת קשירה הוריזונטלית OMS

תיאור

  • מכונת קישרה עם קשירה אוטומטית הוריזונטלית למשטחים.
  • סרט PP או PET
  • אפשרות קשירה בכל גובה עם דיוק רב בגובה הקשירה עם מכונת הקשירה.
  • מיקום גובה הקשירה מכוון ע"י אינקודר.
  • חוזק קשירה בין 230-700 ק"ג בהתאם לאפליקציה.