מכונת עטיפה זרוע מסתובבת חצי אוטומטית / אוטומטית מדגם WINGWRAP

תיאור

  • מהירות סיבוב זרוע 3-12 RPM המכוון ע"י משני תדר.
  • התנעה רכה לכל שלושת המנועים.
  • בקר הפעלה ומשנה תדר
  • פר סטרץ של 300%-150%
  • זיהוי אוטומטי של גובה המשטח הנעטף.
  • אפשרויות חיזוק עטיפה בגבהים שונים במשטח.
  • בקרת מתח נשלטת מלוח הפעלה.
  • מהירות עליה וירידה של ראש העיטוף, נשלט מלוח הפעלה (בכיוון מהירות עליה וירידה, ניתן לכוון את החפיפה של העיטופים).
  • יכולת הפעלה במצב ידני.
  • לוח חשמל נפרד מהמכונה במרחק של עד 10 מ'.