מכונת אריזה בשרינק מדגם XP650 ASK

תיאור

מכונת שרינק אוטומטית לאריזה ביריעת שרינק.
יכולת סידור המוצרים, ע"פ תוכנית האריזה טרם האריזה עם מכונת השרינק.
הזנת המוצרים בקו ישר למכונת השרינק או ב 90 מעלות.
ביצוע העטיפה ב- OVERLAPPING.
יכולת עבודה עם יריעה מודפסת.
אפשרות לשילוב קרטון פד בתחתית המארז.