אפליקטור אוטומטי להדבקת תוויות מוכנות על מוצרים

קטגוריה

תיאור

אפליקטור להדבקה על מוצרים  מדבקות מוכנות ומודפסות מראש.

מתממשק עם קו הייצור ופועל באופן אוטומטי לחלוטין.

הדבקת התוויות על המוצרים נעשית תוך תנועת המוצרים על מסוע.

דגם המתקן מותאם לגודל המדבקה, מהירות הקו, מיקום המדבקה על המוצר ועוד.