אפליקטור אוטומטי להדבקת תוויות מוכנות

קטגוריה

תיאור

אפליקטור להדבקת מדבקות מוכנות ומודפסות מראש.

מתממשק עם קו הייצור ופועל באופן אוטומטי לחלוטין.

הדבקת התוויות נעשית תוך תנועת המוצרים על מסוע.

דגם המתקן מותאם לגודל המדבקה, מהירות הקו, מיקום המדבקה על המוצר ועוד.