מכונה הוריזונטלית לקשירת משטחים מדגם GS06

תיאור

קשירה הוריזונטלית

  • ראש קשירה מתקרב למשטח בהתאם לאפליקציה.
  • מידות משטח משתנות בהתאם לדרישה.
  • בקרת מתח קשירה.
  • סרטי קשירה PP או PET.
  • מספר קשירות למשטח – ללא הגבלה.
  • מיקום הקשירות מדויק, ע"י אינקודר.