חברת מטביוב מיקי שירותים טכניים ( אם.אם.טי.אס) בע"מ

רחוב הזית 20
ת.ד 188
כפר תבור 15241
טלפון : 03-632-3362 | פקס: 04-6767689
סניף מרכז : 03-6323362
salesmmts@mmts.co.il