הזמנת שירות

מלאו את הטופס הבא להזמנת שירות

שעת עבודה: 300 ₪ לפני מע"מ
שעת נסיעה: 300 ₪ לפני מע"מ
עלות נסיעה: 3.1 ₪ ק"מ נסיעה לפני מע"מ
תנאי תשלום: שוטף + 60 יום – על מאשר ההזמנה להיות מוסמך לאשר את תנאי התשלום בשם החברה. חתימת המזמין תחייב את החברה לעמידה בתנאי התשלום.